System prawa krajowego to ogół norm prawnych uporządkowanych według określonych kryteriów, tworzących zupełny i niesprzeczny system normatywny (gr. systēma - rzecz złożona).

Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisu internetowego www.budownictwo-prawo.pl ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszego serwisu internetowego. Administrator danych osobowych użytkowników www.budownictwo-prawo.pl:

Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników (zwanym dalej administratorem), jest firma: Janusz Wysocki wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Trzcianki pod nr GOS 3373/2001, Jolanta Wysocka wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Trzcianki pod nr GOS 3372/2001, występującymi jako firma „JOLKA” s.c., NIP: 763-18-87-890.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 
Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa, m.in.
1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)

Ochrona danych osobowych użytkowników: Dla ochrony danych osobowych użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu www.budownictwo-prawo.pl.
W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych www.budownictwo-prawo.pl przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkowników z usług serwisu. W tym celu serwer monitoruje adres IP, z którego łączy się użytkownik, zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

System www.budownictwo-prawo.pl nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze użytkownika. System informatyczny, z którego korzysta www.budownictwo-prawo.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z www.budownictwo-prawo.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.budownictwo-prawo.pl  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.budownictwo-prawo.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, w innych częściach tekstu i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Polityka cookies: www.budownictwo-prawo.pl stosuje tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies wykorzystywane są przez nas w celu: dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb), utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu, (jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego), tworzenia statystyk, (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron), dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom. System www.budownictwo-prawo.pl nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze użytkownika.

System informatyczny, z którego korzysta www.budownictwo-prawo.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się www.budownictwo-prawo.pl . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.budownictwo-prawo.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.budownictwo-prawo.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu internetowego www.budownictwo-prawo.pl  nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Niezależnie od powyższego informujemy, www.budownictwo-prawo.pl korzysta z technologii Google Analytics. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników prosimy o kontakt:  

wysocki@budownictwo-prawo.pl

data opublikowania: 20 maj 2015 r.