System prawa krajowego to ogół norm prawnych uporządkowanych według określonych kryteriów, tworzących zupełny i niesprzeczny system normatywny (gr. systēma - rzecz złożona).

Podstawowa literatura, którą polecamy:

  1. „Logika dla prawników” pod redakcją Andrzeja Malinowskiego, wydawnictwo LexisNexis 2013r.
  2. "Wstęp do prawoznawstwa" Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wydawnictwo C.H.Beck 2014r.
  3. „Logika dla prawników - słownik encyklopedyczny” pod redakcją Andrzeja Malinowskiego, wydawnictwo LexisNexis 2012r.
  4. „Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe” Andrzej Malinowski, wydawnictwo LexisNexis 2008r.
  5. "Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego" Marek Kuryłowicz, Wolters Kluwer Polska 2012r.
  6. „Mały ilustrowany słowniku budowlany”, praca zbiorowa wykonana przez Zespół Terminologiczny Instytutu Urbanistyki i Architektury pod kierunkiem dr inż. arch. Tadeusza Dzięgielewskiego, wydawnictwa Arkady 1973r. 
  7. „Uniwersalny Słownik Języka Polskiego” pod redakcją prof. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003r.
    Słownik otrzymał rekomendację Rady Języka Polskiego.
  8. "Nowa encyklopedia powszechna PWN" Wydawnictwo Naukowe PWN 1995r.

Niestety wydawnictw godnych polecenia z zakresu obowiązującego prawa budowlanego nie znaleźliśmy :-) 

wysocki@budownictwo-prawo.pl  

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. 
( znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów lecz rozumieć ich sens i znaczenie )